วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนนครเทศบาล 6 เฟส1 (มัธยมปลาย)

     งานติดตั้งระบบ WiFi โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย อัพเกรดอุปกรณ์Enterprise พร้อมวางระบบใหม่ ครอบคลุมอาคารหลัก แก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า อืด ใช้งานไม่เสถียร ทาง บ.ซิตเต็มมิค จัดทีมวิศวะกรผู้ชำนาญการ ดูแลให้แบบใกล้ชิดทุกขั้นตอน ทางโรงเรียนเทศบาล 6 ใช้อุปกรณืปล่อลย Wifi Rackus ตัวท๊อป ทำให้สัญญาณ Wifi ครอบคุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน 
    ทำการทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตในงานแข่งขันวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวนคนี่ได้รับการทดสอบทั้งหมด 2500+ คน ใช้งานได้ 100 % ไม่พบปัญหาเรื่องของ อินเทอร์เน็ตช้า หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้  
 สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
สนใจติดต่อ 096-0370623, 094-9327691
LIND ID: mickey80ระบบอินเทอร์เน็ต Greenview place Hotel แม่สาย

      รับแจ้งจากโรงแรมกรีนวิวเพลส แม่สาย ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงแรมเป็นระบบเดิม และช้ามาก ดรงแรมกรีนวิวเพลสต้องการระบบอินเทอรืเน็ตที่เร็ว ตอบโจทย์ลูกค้าของโรงแรม มีระะบบ Login Hotspot
และ User  Passworod ให้กับลูกค้าของทางโรงแรม ครอบคุมทุกพื้นที่ ของโรงแรม สัญญาณมีความชัดเจน ทางบริษัทได้จัดการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตใหม่ให้กับโรงแรมกรีนวิวเพลส ตามความต้องการของทางโรงแรม โดยใช้ตัวกระจายสัญญาณ Wifi เป็น Ubi Unfi และควบคุมโดย OS Mikrotik

ทำการจำกัดการใช้งานความเร็วอินเทอร์เน็ตของลูกค้า อยู่ที่ 10/8 Mbps ต่อ User   ความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยรวมแล้วอยู่ที่ 200 Mbps เบื้องต้นทำการทดสอบดู feedback จากลูกค้า7วัน ไม่พบปัญหา ตรวจสอบระบบสมบูรณ์100%


สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
สนใจติดต่อ 096-0370623, 094-9327691
LIND ID: mickey80

งานติดตั้งระบบ UNIFIED COMMUNICATION การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

            ระบบสื่อสารแบบหลอมรวมที่ PEA ออกแบบและจัดหาประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายหลัก (Primary Site) และเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Secondary Site) ทั้ง 2 ระบบสามารถทำงานทดแทนกันได้เพื่อป้องกันการล้มเหลวของระบบและการให้บริการ ในกรณีที่ระบบหลักเกิดขัดข้องหรือทำงานผิดพลาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล จำกัดการเข้าถึงระบบได้เฉพาะกลุ่มและไม่ต้องการใช้งานร่วมกับผู้อื่น โดยทีมงาน IT จะเป็นผู้ดูแลและมอนิเตอร์ระบบทั้งหมดด้วยตัวเอง ใช้แพลตฟอร์มและมาตรฐานโปรโตคอลแบบเปิด (Open Standard) เพื่อให้สามารถบูรณาการ (Integrated) และทำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างอุปกรณ์ต่างผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ การประมวลสัญญาณ การส่งสัญญาณ และระบบเครือข่ายระบบถูกออกแบบให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลพนักงาน เพื่อแสดงข้อมูลการค้นหาผู้ใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานต้นสังกัด ทำงานร่วมกับระบบสวัสดิการพนักงาน ส่งข้อความด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานผ่านทาง Mobile และ PC Application การส่งสลิปเงินเดือน เชื่อมต่อกับ PEA Call Center ใช้งานได้กับ Web Browser และ Mobile Application
           พนักงาน PEA ทุกคนจะได้รับ User Name และ Password สำหรับการใช้งาน UC Applications โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน เพื่อรับ-ส่งข้อมูลพูดคุยทั้งแบบข้อความ เสียง และวิดีโอผ่าน Uc Applications การค้นหารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่ง สังกัดของพนักงานการใช้ UC Applications โทรติดต่อเข้าเครือข่ายโทรศัพท์ภายในองค์กรการเข้าร่วมประชุมแบบ Video Conference รวมถึงรับแจ้งเตือนข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สลิปเงินเดือน ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ โดยผ่าน UC Applications ได้จากทุกแห่งทั่วโลกที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง

การไฟฟ้าในจังหวัดอุตรดิตถ์


การไฟฟ้าสาขาอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 2. อำเภอตรอน
 3. อำเภอท่าปลา
 4. อำเภอน้ำปาด
 5. อำเภอฟากท่า
 6. อำเภอบ้านโคก
 7. อำเภอพิชัย
 8. อำเภอลับแล
 9. อำเภอทองแสนขัน
การไฟฟ้าในจังหวัดแพร่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่


 1. อำเภอเมืองแพร่
 2. อำเภอเด่นชัย 
 3. อำเภอหนองม่วงไข่
 4. อำเภอสูงเม่น
 5. อำเภอสอง
 6. อำเภอลอง
 7. วังชิ้น
 8. ร้องกวาง
การไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

และอำเภออื่นๆ อีก 18 อำเภอ 22 สำนักงาน ในจังหวัดเชียงราย

ทางบริษัทยังมีการติดตั้งในจังหวัดอื่นๆอีก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และพื้นที่อื่นๆ อีกในประเทศไทย ทั้งหมด 6,001 ไซต์งาน ของสำนักงาน PEA

สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

สนใจติดต่อ 096-0370623, 094-9327691
LIND ID: mickey80

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท ติดตั้งระบบชุดกลาง รองรับโหลดบาลานซ์


งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท ติดตั้งระบบชุดกลาง รองรับโหลดบาลานซ์ CAT 200Mbps และ 3BB 200Mbps รวมได้400Mbps เต็มสปีด เพื่อรองรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตประมาณ 200คน ทางบ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิร์ค ได้ทำการรื้อระบบเดิมและลงระบบใหม่ เบื้องต้นทำการทดสอบดู feedback จากลูกค้า7วัน ยังไม่พบปัญหา ตรวจสอบระบบสมบูรณ์100%

#รับวางระบบอินเตอร์เน็ตหอพัก
#แก้ไขอินเตอร์เน็ตหอช้าเชียงราย
#เน็ตหอใช้งานไม่ได้

สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
สนใจติดต่อ 096-0370623, 085-1306776
LIND ID: mickey80

สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
สนใจติดต่อ 096-0370623, 085-1306776
LIND ID: mickey80

งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโรงแรมบ้านนึกองค์ แก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า ล่มบ่อย เชียงราย

งานติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ตที่โรงแรมบ้านนึกอนงค์ ซอยโรงต้ม แก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตภายในโรงแรมไม่เสถียรช้าและมีปัญหาในการเชื่อมต่อ จำนวน 60

ห้อง และบางช่วงเวลาอืดและไม่สามารถใช้งานได้ ทางเราได้จัดการวางระบบภายในใหม่ และเป็นที่น่าพอใจ feedback หลังจากติดตั้ง1อาทิตย์ ลูกค้าพึงพอใจมาก สนใจแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตหอพัก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ติดต่อเราได้เลย!!


สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

สนใจติดต่อ 096-0370623, 085-1306776
LIND ID: mickey80


สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

สนใจติดต่อ 096-0370623, 085-1306776
LIND ID: mickey80


วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

งานติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ตหอพัก ที่ปิยะวัชร์อพาร์ทเม้นท์


งานติดตั้งวางระบบอินเตอร์เน็ต ปิยะวัชร์อพาร์ทเม้นท์ แก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตล่ม หากมีผู้ใช้งานมากทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตล่ม ช้า ต่อWifiไม่ได้ ลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในหอพักเป็นอย่างมาก ทางบริษัทจึงได้วางระบบอินเตอร์เน็ตหอใหม่ให้ได้ใช้งานแบบเต็มที่ ไม่มีสดุด ด้วยงบประมาณ 18,xxx เท่านั้น

สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

สนใจติดต่อ 096-0370623, 085-1306776
LIND ID: mickey80