วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

งานติดตั้งระบบ UNIFIED COMMUNICATION การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

            ระบบสื่อสารแบบหลอมรวมที่ PEA ออกแบบและจัดหาประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายหลัก (Primary Site) และเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Secondary Site) ทั้ง 2 ระบบสามารถทำงานทดแทนกันได้เพื่อป้องกันการล้มเหลวของระบบและการให้บริการ ในกรณีที่ระบบหลักเกิดขัดข้องหรือทำงานผิดพลาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล จำกัดการเข้าถึงระบบได้เฉพาะกลุ่มและไม่ต้องการใช้งานร่วมกับผู้อื่น โดยทีมงาน IT จะเป็นผู้ดูแลและมอนิเตอร์ระบบทั้งหมดด้วยตัวเอง ใช้แพลตฟอร์มและมาตรฐานโปรโตคอลแบบเปิด (Open Standard) เพื่อให้สามารถบูรณาการ (Integrated) และทำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างอุปกรณ์ต่างผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ การประมวลสัญญาณ การส่งสัญญาณ และระบบเครือข่ายระบบถูกออกแบบให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลพนักงาน เพื่อแสดงข้อมูลการค้นหาผู้ใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานต้นสังกัด ทำงานร่วมกับระบบสวัสดิการพนักงาน ส่งข้อความด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานผ่านทาง Mobile และ PC Application การส่งสลิปเงินเดือน เชื่อมต่อกับ PEA Call Center ใช้งานได้กับ Web Browser และ Mobile Application
           พนักงาน PEA ทุกคนจะได้รับ User Name และ Password สำหรับการใช้งาน UC Applications โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน เพื่อรับ-ส่งข้อมูลพูดคุยทั้งแบบข้อความ เสียง และวิดีโอผ่าน Uc Applications การค้นหารายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่ง สังกัดของพนักงานการใช้ UC Applications โทรติดต่อเข้าเครือข่ายโทรศัพท์ภายในองค์กรการเข้าร่วมประชุมแบบ Video Conference รวมถึงรับแจ้งเตือนข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สลิปเงินเดือน ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ โดยผ่าน UC Applications ได้จากทุกแห่งทั่วโลกที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง

การไฟฟ้าในจังหวัดอุตรดิตถ์


การไฟฟ้าสาขาอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 2. อำเภอตรอน
 3. อำเภอท่าปลา
 4. อำเภอน้ำปาด
 5. อำเภอฟากท่า
 6. อำเภอบ้านโคก
 7. อำเภอพิชัย
 8. อำเภอลับแล
 9. อำเภอทองแสนขัน
การไฟฟ้าในจังหวัดแพร่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่


 1. อำเภอเมืองแพร่
 2. อำเภอเด่นชัย 
 3. อำเภอหนองม่วงไข่
 4. อำเภอสูงเม่น
 5. อำเภอสอง
 6. อำเภอลอง
 7. วังชิ้น
 8. ร้องกวาง
การไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

และอำเภออื่นๆ อีก 18 อำเภอ 22 สำนักงาน ในจังหวัดเชียงราย

ทางบริษัทยังมีการติดตั้งในจังหวัดอื่นๆอีก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และพื้นที่อื่นๆ อีกในประเทศไทย ทั้งหมด 6,001 ไซต์งาน ของสำนักงาน PEA

สนใจติดต่อ บ.ซิตเต็มมิคเน็ตเวิค จำกัด 374/1 ม.24 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

สนใจติดต่อ 096-0370623, 094-9327691
LIND ID: mickey80

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น